แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่อ่าหนังสือตำบลนาใต้
   
 
   ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเดินการคัดเลือกสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้จึงได้มีการดำเนินการให้มีสถานที่อ่านหนังสือ จำนวน 4 แห่ง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กรกฏาคม 2563