แหล่งเรียนรู้ในชุมชนการตีมีดกรีดยาง
   
 
   การตีมีดกรีดยาง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยนายนิพนธ์ สมบัติแก้ว บ้านเลขที่ 46 ม.8 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม ติดต่อ 081-0791926
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2563