ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
12 พ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์รับโอน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 พ.ย. 2564
3 บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เรื่อง ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
30 มิ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 เม.ย. 2564
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน แรกของ ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
31 มี.ค. 2564
6 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
11 ม.ค. 2564
7 ประกาศแจ้งงดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
29 ธ.ค. 2563
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
25 ธ.ค. 2563
9 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
04 ธ.ค. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด เวลา สถานที่ ในการสรรหาเลือกสรสำหรับตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานพัสดุและผช.เจ้าพนักงานประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29