ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สาระสำคัญ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๙ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : สาระสำคัญ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๙ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน