กิจกรรม : ประชุม เตรียมมาตการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)รายละเอียด :
    

ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งแนวทางปฎิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อ หรือพื้นทีระบาดต่อเนื่อง และแนวทางการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันการควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID 19)  เช่น โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ หรือการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ฯล

ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ประชุมคณะผู้บริหาร อบต.นาใต้/หัวหน้าส่วนราชการ อบต.นาใต้/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาใต้/ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนงาม/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรียน/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยา/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2-9 ตำบลนาใต้ ในวันศุกร์ ที่  30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดย

Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564    อ่าน 100 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**