ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลนาใต้ หมู่ที่ 1,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
26 ก.ย. 2561
82 ข้อมูลสารระสำคัญโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านใต้ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
25 ก.ย. 2561
83 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมภายในตำบลนาใต้ ม.1,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
24 ก.ย. 2561
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล บ้านใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
21 ก.ย. 2561
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายทางเข้าประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
280
20 ก.ย. 2561
86 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคี่ี่ยมงาม - ทุ่งเตา หมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
19 ก.ย. 2561
87 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ก่่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใต้ - คลองยา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
19 ก.ย. 2561
88 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
12 ก.ย. 2561
89 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
30 ส.ค. 2561
90 ประชาสัมพันธ์ตรวจงาน โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
23 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32