ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี(พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
15 ส.ค. 2561
72 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ส.ค. 2561
73 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใต้ - คลองยา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
03 ส.ค. 2561
74 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม - ทุ่งเตา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
03 ส.ค. 2561
75 สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อพัดลมติดเพดาน 4 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 ส.ค. 2561
76 ประชาสัมพันธ์ตรวจงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายทรายทอง-คลองยา ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
02 ส.ค. 2561
77 ประชาสัมพันธ์ตรวจงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยน้ำแดง ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 ส.ค. 2561
78 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ไม่ดำเนินการผ่านระบบ egp ประจำเดือน กรกฎาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 ส.ค. 2561
79 ประกาศ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.นาใต้ (ประจำเดือน กรกฎาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
02 ส.ค. 2561
80 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29