ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ก่่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใต้ - คลองยา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
19 ก.ย. 2561
62 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
12 ก.ย. 2561
63 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 ส.ค. 2561
64 ประชาสัมพันธ์ตรวจงาน โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
23 ส.ค. 2561
65 สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำเว็บไซต์ อบต.นาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 ส.ค. 2561
66 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
15 ส.ค. 2561
67 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใต้ คลองยา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
15 ส.ค. 2561
68 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบำรุงราษฎร์ ม 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 ส.ค. 2561
69 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายเขตาภิรมย์ ม7 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
15 ส.ค. 2561
70 เปิดเผยราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายจิตประชาราษฎร์ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
15 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29