ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ดาวน์โหลดเอกสาร
277
21 พ.ค. 2562
62 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสุด โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม 2,3,7,8,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
16 พ.ค. 2562
63 สาระสำคัญจ้างขยายเขตประปาสายราษฎร์พัฒนา-สวนป่าไฟฟ้าลิกไนต์ ม 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
14 พ.ค. 2562
64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
10 พ.ค. 2562
65 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดการหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
05 เม.ย. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่เนื่องในโครงการจัดงานประเพรีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
04 เม.ย. 2562
67 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม-วังเตา ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
26 มี.ค. 2562
68 ประชาสัมพันธ์กำหนดวนตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาอาสา ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
26 มี.ค. 2562
69 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมศาลาพักร้อน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
13 มี.ค. 2562
70 สาระสำคัญ่ ก่อสร้างถนน AC สายราชดำเนิน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
27 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32