ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
12 ต.ค. 2561
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 ต.ค. 2561
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 ต.ค. 2561
54 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ปรับปรุงถนนสายทางเข้าประปา หมูู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
27 ก.ย. 2561
55 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลนาใต้ หมู่ที่ 1,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
26 ก.ย. 2561
56 ข้อมูลสารระสำคัญโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านใต้ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
25 ก.ย. 2561
57 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมภายในตำบลนาใต้ ม.1,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
24 ก.ย. 2561
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล บ้านใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 ก.ย. 2561
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายทางเข้าประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
20 ก.ย. 2561
60 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคี่ี่ยมงาม - ทุ่งเตา หมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
19 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29