ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เรื่อง ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
18 มิ.ย. 2563
52 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
10 เม.ย. 2563
53 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
280
30 ม.ค. 2563
54 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
399
13 ธ.ค. 2562
55 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดการหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยาย 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
07 ต.ค. 2562
56 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
265
06 ก.ย. 2562
57 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
23 ส.ค. 2562
58 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดการหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
08 ก.ค. 2562
59 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) ดาวน์โหลดเอกสาร
363
07 มิ.ย. 2562
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการสรรหา เลือกสรร และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการสรรหาเเละเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
24 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32