ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม-วังเตา ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
26 มี.ค. 2562
42 ประชาสัมพันธ์กำหนดวนตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาอาสา ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
26 มี.ค. 2562
43 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมศาลาพักร้อน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
13 มี.ค. 2562
44 สาระสำคัญ่ ก่อสร้างถนน AC สายราชดำเนิน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
27 ก.พ. 2562
45 ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำป้ายชื่อศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 ก.พ. 2562
46 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดการหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
04 ม.ค. 2562
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
10 พ.ย. 2561
48 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 พ.ย. 2561
49 สถิติการมาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
31 ต.ค. 2561
50 สาระสำคัญ จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ดาวน์โหลดเอกสาร
127
12 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29