ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
23 ส.ค. 2562
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดการหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
08 ก.ค. 2562
33 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
07 มิ.ย. 2562
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการสรรหา เลือกสรร และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการสรรหาเเละเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
24 พ.ค. 2562
35 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ดาวน์โหลดเอกสาร
140
21 พ.ค. 2562
36 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสุด โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม 2,3,7,8,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
16 พ.ค. 2562
37 สาระสำคัญจ้างขยายเขตประปาสายราษฎร์พัฒนา-สวนป่าไฟฟ้าลิกไนต์ ม 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
14 พ.ค. 2562
38 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
10 พ.ค. 2562
39 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดการหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
05 เม.ย. 2562
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่เนื่องในโครงการจัดงานประเพรีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29