ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตในปีพ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน จากระบบ e-Planacc ดาวน์โหลดเอกสาร
97
19 ม.ค. 2564
32 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
11 ม.ค. 2564
33 ประกาศแจ้งงดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
29 ธ.ค. 2563
34 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
25 ธ.ค. 2563
35 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
283
04 ธ.ค. 2563
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด เวลา สถานที่ ในการสรรหาเลือกสรสำหรับตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานพัสดุและผช.เจ้าพนักงานประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
278
30 พ.ย. 2563
37 แก้ไขข้อความในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครท้ายประกาศการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
23 พ.ย. 2563
38 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
16 พ.ย. 2563
39 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
185
09 พ.ย. 2563
40 แผนงานสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
187
18 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32