ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 มาตรการภายในเพื่อส่งเเสริมความโปร่งใส่ และการทุจรติในอปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
29
12 ส.ค. 2563
22 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 ก.ค. 2563
23 ข้อมูลสาระสำคัญ ของใบสั่งซื้อ เลขที่ 110/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
21 ก.ค. 2563
24 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
24 มิ.ย. 2563
25 บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เรื่อง ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 มิ.ย. 2563
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
10 เม.ย. 2563
27 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
30 ม.ค. 2563
28 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
242
13 ธ.ค. 2562
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดการหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยาย 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
07 ต.ค. 2562
30 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
06 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29