ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
27 ต.ค. 2557
262 โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
03 ก.ย. 2557
263 โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
26 ส.ค. 2557
264 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
19 ส.ค. 2557
265 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
12 ส.ค. 2557
266 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
753
05 ส.ค. 2557
267 ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.นาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
29 ก.ค. 2557
268 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
20 มิ.ย. 2557
269 ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.นาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
09 มิ.ย. 2557
270 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครังที่ 3 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
25 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32