ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.นาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
29 ก.ค. 2557
242 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
20 มิ.ย. 2557
243 ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.นาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
09 มิ.ย. 2557
244 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครังที่ 3 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
25 เม.ย. 2557
245 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครังที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
24 เม.ย. 2557
246 โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
24 เม.ย. 2557
247 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2557 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
28 ก.พ. 2557
248 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2557 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
27 ก.พ. 2557
249 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
17 ก.พ. 2557
250 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
14 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29