ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
22 มิ.ย. 2558
242 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
02 มิ.ย. 2558
243 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
366
21 พ.ค. 2558
244 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
388
27 เม.ย. 2558
245 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
377
17 มี.ค. 2558
246 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
378
06 มี.ค. 2558
247 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2558 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
09 ก.พ. 2558
248 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
06 ก.พ. 2558
249 ประกาศขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
02 ก.พ. 2558
250 รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต ระดับ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
405
28 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32