ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ปี 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
25 ธ.ค. 2558
202 ขั้นตอนการเสียภาษีป้ายปี 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
25 ธ.ค. 2558
203 ประกาศ กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
227
23 พ.ย. 2558
204 คำสั่งมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
131
22 พ.ย. 2558
205 ประกาศมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 พ.ย. 2558
206 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
29 ต.ค. 2558
207 ประกาศ รายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
231
20 ต.ค. 2558
208 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
296
30 ก.ย. 2558
209 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
250
30 ก.ย. 2558
210 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
27 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29