ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
31 พ.ค. 2559
192 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
26 พ.ค. 2559
193 ประกาศการใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและปรพฤติชอบผประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
10 พ.ค. 2559
194 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
12 ก.พ. 2559
195 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
09 ก.พ. 2559
196 ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต.นาใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 ก.พ. 2559
197 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
27 ม.ค. 2559
198 ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
27 ม.ค. 2559
199 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2559
132
27 ม.ค. 2559
200 ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
25 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29