ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
05 เม.ย. 2565
12 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
87
05 เม.ย. 2565
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 เม.ย. 2565
14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
16 มี.ค. 2565
15 ประกาศ ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
128
11 มี.ค. 2565
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
08 มี.ค. 2565
17 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายประชาภิบาล หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
02 มี.ค. 2565
18 รับสมัครบุคคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
15 ก.พ. 2565
19 ข่าวสารความรู้ทางการเงิน ฉบับที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
04 ก.พ. 2565
20 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32