ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แก้ไขข้อความในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครท้ายประกาศการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
23 พ.ย. 2563
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
16 พ.ย. 2563
13 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 พ.ย. 2563
14 แผนงานสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ต.ค. 2563
15 แผนดูแลรายบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ต.ค. 2563
16 แผนสาธารณสุข .. ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 ต.ค. 2563
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 ก.ย. 2563
18 แนวทางปฎิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
23 ส.ค. 2563
19 แบบยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
16 ส.ค. 2563
20 รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
16 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29