ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายบ้านใต้ -ดอนยูง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
16 ม.ค. 2561
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุง ถนนสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
16 ม.ค. 2561
183 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการซื้อจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
08 ม.ค. 2561
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
29 ธ.ค. 2560
185 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการซื้อจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
08 ธ.ค. 2560
186 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาวิน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
27 พ.ย. 2560
187 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามตำบล หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
27 พ.ย. 2560
188 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายกลางบ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
27 พ.ย. 2560
189 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายทรายทอง - คลองยา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
27 พ.ย. 2560
190 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
309
21 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32