ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาวิน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
27 พ.ย. 2560
162 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามตำบล หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
27 พ.ย. 2560
163 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายกลางบ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
27 พ.ย. 2560
164 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายทรายทอง - คลองยา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
27 พ.ย. 2560
165 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
21 พ.ย. 2560
166 ประกาศ เจตตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
15 พ.ย. 2560
167 ประกาศกำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
13 พ.ย. 2560
168 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการซื้อจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
10 พ.ย. 2560
169 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
10 พ.ย. 2560
170 ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
31 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29