ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ อบต.นาใต้ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 เม.ย. 2561
132 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการซื้อจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
09 เม.ย. 2561
133 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 เม.ย. 2561
134 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกลางนา - ส่วนแยก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 เม.ย. 2561
135 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 มี.ค. 2561
136 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการปรับปรุงระบบกรองนำ้ หมู่ที่ 9 บ้านรัตนโกสัย ดาวน์โหลดเอกสาร
118
29 มี.ค. 2561
137 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการขยายเขตประปาสายเคี่ยมงาม-วังกรัง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 มี.ค. 2561
138 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการขยายเขตประปาเข้าศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
29 มี.ค. 2561
139 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการขยายเขตประปาสายอำนาย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
29 มี.ค. 2561
140 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561(จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ.2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29