ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำเว็บไซต์ อบต.นาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
15 ส.ค. 2561
92 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
15 ส.ค. 2561
93 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใต้ คลองยา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
15 ส.ค. 2561
94 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบำรุงราษฎร์ ม 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
15 ส.ค. 2561
95 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายเขตาภิรมย์ ม7 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
15 ส.ค. 2561
96 เปิดเผยราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายจิตประชาราษฎร์ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
15 ส.ค. 2561
97 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี(พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
15 ส.ค. 2561
98 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
06 ส.ค. 2561
99 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใต้ - คลองยา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
03 ส.ค. 2561
100 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม - ทุ่งเตา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
03 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32