ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ใบสมัครคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต ระดับ ๗
  รายละเอียด : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 377 คน