ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต ระดับ ๗
  รายละเอียด : รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗
) ระหว่างวันที่ ๙-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ในวันเเละเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 405 คน